Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Nordnorsk Storkjøkken AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Nordnorsk Storkjøkken er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

1. Når samler Nordnorsk Storkjøkken inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

Du er i skriftlig eller muntlig kontakt med Nordnorsk Storkjøkken, f.eks. i forbindelse med spørsmål, veiledning eller bestilling.

 • Du sender oss spørsmål via chat, e-post eller telefon.
 • Du kjøper varer/produkter av oss.
 • Du på annen måte oppretter et kundeforhold med oss.
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
 • Du har melder deg på et kurs eller et seminar hos oss.
 • Du har bedt oss om innsyn etter offentlighetsloven.

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen.
 • En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg.
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til kjell.hakon@matinord.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. 
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. 
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. 
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på kjell.hakon@matinord.no.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster inn en nettside. Nordnorsk Storkjøkkens nettside bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Dette gjøres i brukerens nettleser.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontaktskjema

Nordnorsk Storkjøkken lagrer innholdet i kontaktskjemaet ved innsending i vår e-postdatabase. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Kommentarer

Du kan i enkelte innlegg legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Alle innlegg og tilhørende kommentarer arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

IP-adresse

Informasjon du legger igjen når du besøker vår nettside og bruker våre kan omfatte informasjon om nett og nettilknytning, herunder IP-adresse.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Hvilke av dine personopplysninger som behandles avhenger av hvilke av våre tjenester og produkter du benytter, eller har inngått avtale om levering av.

Følgende opplysninger vil normalt kunne bli behandlet av oss:

 • Fult navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • E-posthistorikk
 • Brukernavn og passord til våre tjenester (vi ser ikke ditt nåværende passord, men kan sette nytt passord).
 • Betalingsinformasjon som informasjon om kreditkort, og relevant bank- og kontoinformasjon.
 • Tilbud-, ordre og fakturahistorikk

Grunnlag for registrering av opplysning

 • Du har gitt ditt samtykke til behandling av personvernopplysninger om deg
 • Det er nødvendig for å gi deg tilgang til våre produkter og tjenester
 • Det er nødvendig å ivareta informasjonssikkerheten
 • Det er nødvendig for å markedsføre, samt utvikle våre produkter og tjenester
 • Det er nødvendig for oppfyllelse av våre lovpålagte krav, f.eks. føring av regnskap

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Veiledning, tilbud, ordre eller annen muntlig/skriftlig kommunikasjon

Når du kontakter oss muntlig eller skriftlig, behandler vi opplysninger for å kunne besvare din henvendelse. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Opplysningene lagres maksimalt i to år etter saken er avsluttet.

Regnskap ved tilbud, ordre og fakturering

Når du ber om tilbud, oppretter en ordre, eller faktureres lagrer vi informasjon om deg som kunde for å opprettholde våre plikter i henhold til regnskapsloven. All kundeinformasjon og aktiviteter forbundet med tilbud, ordre og fakturering gjøres via Visma eAccounting.

6. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Datatilsynet

E-post

Vi bruker SSL/TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysningereller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter SSL/TLS.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre Datatilsynets IKT-infrastruktur.

Nettside

Vår nettside bygger på en Wordpress plattform hostet på servere hos ProISP. Vår nettside benytter SSL kryptering og interne sikkerhetsfunksjoner for å øke din sikkerhet.

Nordnorsk Storkjøkkens bruk av databehandlere

Nordnorsk Storkjøkken har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter.

Webhotell, domener og e-post: ProISP
Regnskapssystem: Visma eAccounting